Regulamin serwisu

Przed skorzystaniem z usług serwisu zainteresowany powinien zapoznać się z zasadami regulującymi warunki współpracy.

I. Usługi serwisu Agropaczka.pl

 1. Twórcą i właścicielem serwisu jest firma Revidea Tomasz Prażuch o nr NIP 693-206-50-76.
 2. Właściciel umożliwia prowadzenie w ramach serwisu własnego sklepu internetowego; dostęp do usługi odbywa się na zasadzie modelu SaaS (ang. Software as a Service tzn. oprogramowanie jako usługa) i oznacza użytkowanie oprogramowania dostępnego na serwerze dostawcy w ramach opłaty.
 3. Właściciel umożliwia umieszczenie w serwisie wpisu reklamowego tj. artykułu opisującego działalność producenta, zintegrowanego z wyszukiwarką i mapką producentów.
 4. Współpracę z serwisem mogą podjąć zarówno osoby prywatne jak i firmy, zajmujące się produkcją lub handlem towarów ekologicznych, regionalnych, tradycyjnych oraz lokalnych.
 5. Aby skorzystać z usług serwisu należy skontaktować się z właścicielem lub dokonać zgłoszenia za pomocą formularza.
 6. Uruchomienie strony i sklepu internetowego poprzedzone jest podpisaniem umowy zainteresowanego z właścicielem serwisu. Umowa na wpis reklamowy podpisywana jest na życzenie zainteresowanego.

II. Treści

 1. Serwis internetowy, na który składają się strona główna oraz strony i sklepy w domenie *.agropaczka.pl prowadzony i nadzorowany jest przez właściciela, tj firmę Revidea Tomasz Prażuch.
 2. Właściciel jest moderatorem komentarzy pojawiających się pod wpisami na stronach serwisu i zastrzega sobie prawo do nieopublikowania komentarzy wulgarnych, rasistowskich lub godzących w dobre imię osób/podmiotów komentowanych.
 3. Sprzedawcy akceptują ewentualne wyświetlanie reklam na stronach i sklepach w domenie *.agropaczka.pl.

III. Bony rabatowe

 1. Serwis umożliwia opłacenie usług za pomocą bonów rabatowych, które są okazjonalnie do zdobycia u partnerów serwisu.
 2. Bony nie kumulują się z innymi promocjami na usługi serwisu.
 3. Szczegóły realizacji bonu ustalane są bezpośrednio z właścicielem.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.agropaczka.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie w zakresie świadczenia usług.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Top